आलेख/अग्रलेख

हिमालय श्रृंखला

Advertisements
MAHABAI RURAL MUNICIPALITY

विश्वका केही प्रमुख नदीहरू, सिन्धु, गंगा, त्साङ्पोब्रह्मपुत्र, हिमालयमा उत्पन्न हुन्छन्, तिनीहरूकोसंयुक्त ड्रेनेज बेसिनहरू लगभग 60 करोड मानिसहरूको घर हो   . करोड मानिस हिमलयमा बस्छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *