आलेख/अग्रलेख

लोकतन्त्र

Advertisements
MAHABAI RURAL MUNICIPALITY

लोकतन्त्र समान  सँस्कृति, भावना सामाजिक स्थिति भएका खास भौगोलिक इकाइमा रहने मानिसकोसमुदाय वा जनसमुदायको शासन प्रणाली हो।लोकतन्त्रले जनता भूगोलको सार्बभौमसत्ताको प्रतिनिधित्वगर्दछ।जनतामा निहित सार्बभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता नै लोकतन्त्र हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *