कोरोना अपडेट

काठमाडौ।जेठ २६, २०००७८ नेपालमा हालसम्म जम्मा पिसिआर परिक्षण ३१,७९,२०३ जनामा गरिएकोमा  २५,८०,३९०(८१.१७%) जनामा संक्रमण नदेखिएको । ५,९८,८१३ (१८.८३%) जनामा संक्रमण

Read more