कोरोना अपडेट

काठमाडौ।जेठ २४, २०००७८ नेपालमा हालसम्म जम्मा पिसिआर परिक्षण ३१,५५,०६४ जनामा गरिएकोमा २५,६३,,५७०(८१.२५%) जनामा संक्रमण नदेखिएको । ५,९१,४९४ (१८.७%) जनामा संक्रमण

Read more