कला-साहित्यहेडलाइन

बॅादरहरूको जमात र अमृत पानको सपना

Advertisements
MAHABAI RURAL MUNICIPALITY

कोमल वली

बॅादरहरूको आफ्नो देश हुदैन

बॅादरहरूको निश्चित भेष हुदैन

छेपाराजस्ता मौसमी रंग बदल्ने

बॅादरहरूको स्थायी परिवेश हुदैन

कहिले मिलेका छन् कहिले फुटेका छन्

इर्ष्याको भट्टीमा आफैलाई भुटेका छन्

आॅखाभरि लोप-पापको पिपासा बोकेर

आजकल वेवारिसे बॅादरहरू बिनाशको मोलामा जुटेका छन्

अलिकता चेतना भएको भए हामी र हाम्रो भन्न सक्थे

हालेको जग बचाएको भए सुन्दर घरबास बन्न सक्थे

आखिर बॅादर न हुन् भोलिको प्रतिक्षा कहॅा गर्छन्

आफ्नै बासमा आगो फुकेर भागाभाग छ आज यिनका

बॅादरहरू खेती गर्दैनन्

बाली बिनाश गर्छन्

कहिले ढेढुसंग मिल्छन्

कहिले गोइलान्हरूसंग मिल्छन्

कर्मको कुटो नलाउने यी बॅादरहरू

अमृत पान गर्ने सपना देख्छन्

बॅादरहरूको आफ्नो देश हुदैन

बॅादरहरूको निश्चित भेष हुदैन

छेपाराजस्ता मौसमी रंग बदल्ने

बॅादरहरूको स्थायी परिवेश हुदैन

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *