कोरोना अपडेट

काठमाडौ।जेठ २३, २०७८ नेपालमा हालसम्म जम्मा पिसिआर परिक्षण ३१,४३,०६२ जनामा गरिएकोमा २५,५४,९३८(८१.३%) जनामा संक्रमण नदेखिएको । ५,८८,१२४ (१८.७%) जनामा संक्रमण

Read more