गायत्री मन्त्र

प्रेमबहादुर सिंह । आधुनिक युगमा बैज्ञानिक आविष्कारलाई सूत्रबध्द गर्ने गरिन्छ जसलाई सूत्र(formula) भनिन्छ।प्राचीन कालमा हजारौं बर्षको साधना(अध्ययन-अनुसन्धान) पश्चात हाम्रा ऋषि-मुनिहरूले

Read more