नेपाली विद्यार्थीले पत्ता लगाएका थप ४ क्षुद्रग्रहले पाए अस्थायी नाम

काठमाडौँ । सन् २०२० मा सञ्चालित राष्ट्रिय क्षुद्रग्रह खोज अभियान अन्तर्गत जम्मा ३८० नयाँ क्षुद्रग्रहहरुको प्रारम्भिक पहिचान गरिएको छ ।

Read more